Studencko-doktorancka konferencja „Semper Fideles?”

Zwykły wpis

Koło Naukowe Klasyków ma przyjemność zaprosić na studencko-doktorancką konferencję „Semper Fideles?” poświęconą zagadnieniom wierności i zdrady w literaturze starożytnej. Konferencja odbędzie się 24 listopada 2012 r. w Instytucie Filologii Klasycznej UAM w Poznaniu.

Od Penelopy do Brutusa, literatura klasyczna dostarcza licznych, niekoniecznie tak jednoznacznych, przykładów bezgranicznej wierności i najpodlejszej zdrady. Celem naszej konferencji jest nie tyle ustalenie ostatecznych definicji – to wydaje się niemożliwe – co raczej próba opisu i oceny zagadnienia w jego najróżniejszych aspektach. Dlatego nie zachęcamy li tylko do przyglądania się postaciom czy też literackim konstrukcjom bohaterów historycznych: chcemy zaprosić Państwa do możliwie szerokiego spojrzenia na tematykę opozycji wierność-zdrada w literaturze starożytnej, zarówno poprzez pryzmat literaturoznawstwa, jak i językoznawstwa i translatologii.

Zgłoszenia wystąpień wraz z abstraktami (maks. 250 słów) przyjmujemy do 30 września b.r. pod adresem klasycyuam@gmail.com. Zachęcamy do wygłaszania referatów także w języku angielskim i łacińskim.


Referat inauguracyjny pt. „You too, my child? Some notes on trust and perfidy in classical literature” wygłosi prof. Gerson Schade z Freie Universität Berlin.

Reklamy